Vestbygda barneskole, Røyken. År: 2004. Areal: 6.500m2. Oppdragsgiver: Røyken kommune.

Nybygg, 3 parallell 1-7 skole med kulturfunksjoner.

Vis mer