Valle videregående skole, Oppland, År: 2017 Areal: 3100m2. Oppdragsgiver: Oppland Fylkeskommune. 

Hovedbygg fra 1921, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg (1882-1961). Skolen er yrkesfaglig innen naturbruk. Oppdraget omhandler å rehabilitere skolen og tilpasse til dagens krav i sammarbeid med Norsk Kulturarv.

Vis mer