Teisenveien 5, Ungdomskole, Oslo. År: 2017- Areal: 12.000m2. Skole, flerbrukshall, barnehage. Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF.

Planforslaget er et alternativt planforslag i samarbeid med Byantikvaren og skal legge til rette for drift av 6-paralell ungdomskole og fellesfunksjoner som flerbrukshall, samt barnehageformål. Deler av eksisterende verneverdige bygningsmasse bevares. Det tilrettelegges for at tidligere Østre Aker middelskole fremheves som et historisk viktig sted i kombinasjon med fremtidige krav til skoleutvikling i samsvar med Byantikvarens bevaringsverdier. Ny bebyggelse og anlegg tilpasses eksisterende terreng, omgivelser og nabotomter. Utomhusplan i samarbeid med Bar Bakke landskapsarkitekter AS.

Vis mer