Tana Bru omsorgssenter. Tana kommune. År: 2015, Areal 2.100m2. Oppdragsgiver: Tana kommune.

Nybygg i tilknytning til eksisterende sykehjem. Inneholder 7 sykehjemsplasser og 13 dementboliger. Det er dannet som en karreformet bebyggelse samt U-form som dammen både åpner seg mot omgivelsene og er innadvendt for en del brukere. Sansehagen er lagt mot syd inn mot et terreng som stiger slakt opp fra hagen. Det skaper trygghet for beboerne. 

Vis mer