St. Olavsgate 24, Oslo. År: 2013, Areal: 2.500m2, Oppdragsgiver: wegger & Kvalsvik Entreprenører AS.

Kontorbygg i forbindelse med eksisterende forsamlingssal for Filadelfia i Oslo.

Vis mer