Smart Hotell. Oslo. År: 2010-12, Areal 6.500m2. Skisse- og forprosjekt frem til anbudsunderlag. Oppdragsgiver: Smart Hotell Holding

Vis mer