Rikstrygdeverket. Oslo. År: 2001-03, Areal 15.500m2.  Oppdragsgiver: Furuholmen Eiendom og Skanska Norge

Vis mer