Finsalsenteret Sykehjem
Hamar
Lillehammer videregående
Lillehammer videregående
Wergelandsveien 7
Greveløkka skole
Hamar
Gjerdrum bo- og behandlingsenter
Gjerdrum bo- og behandlingssenter
Øivinds vei 2
Regulering
Valhallveien 7-17
Oslo
Spikkestad ungdomskole
Spikkestad ungdomskole
Lundbo barnehage
Stovner Senter 14-16
Fasaderehabilitering
Flåtaløkka Videregående skole
Regulering
Finsal sykehjem
Finsal sykehjem
Blaker bo- og omsorgssenter
Tana omsorg
Glynittveien 39
Boliger. Regulering.
Kyrre Grepps gate aktivitetssenter
Niels Juels gate 17
Oslo
Teisen - ungdomskole
Regulering.
Rikstrygdeverket
NAV hovedkontor
Vis mer