Prinsessealleen 8, Boligregulering, Oslo. År: 2015. Areal: 3.200m2. Oppdragsgiver: Høegh Eiendom. 

Området er preget av verneverdig boligbebyggelse, kontorbygg og infrastruktur. Prosjektet blir en megler mellom disse funksjonene. Høyder og utearealer er nøye tilpasset eksisterende bebyggelse. 30 leiligheter av varierende størrelse er lagt inn mot en brink og skaper dermed et større uteoppholdsareal mot syd.

Vis mer