MAP Arkitekter

MAP Arkitekter AS er et arkitektkontor med allsidig erfaring innen regulering, offentlig saksbehandling og gjennomføring av prosjekter på alle nivåer. Vi legger særlig vekt på å ha tett kontakt med våre byggherrer gjennom hele prosjektfasen for å sikre et best mulig resultat for bruker og eier.

Kontoret ble startet i 2002 av Guy Tschudi-Madsen. Han har sin bakgrunn og utdannelse fra University College London og The Architectural Association med videre studier innen byplanlegging og urbanisme. Før han startet MAP Arkitekter AS var han 8 år hos Niels Torp Arkitekter AS. I 2013 ble Guttormur

Magnusson tatt inn som partner. Han er utdannet  fra NTNU og har lang erfaring fra prosjektering og gjennomføring av mellomstore og store byggeprosjekter.

De senere årene har kontoret satset på offentlige sektor i tillegg til  å utvide kontorets oppdragsgivere innen privat sektor. Noen av våre større oppdragsgivere innen offentlig sektor er  Boligbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Hamar kommune, Sørum kommune, Lørenskog kommune, Oppland Fylkeskommune, Røyken kommune, Buskerud Fylkeskommune og Gjerdrum kommune. Innen privat sektor er Høegh Eiendom AS, OBOS, Furuholmen Eiendom AS, Profier AS, Neptune Properties AS, og Skanska Norge AS viktige forbindelser. Vi har oppdrag innen: 

​For å gjennomføre våre målsetninger retter vi fokus på de forventninger som kreves av byggherrer, myndigheter og organisasjoner. Dette fokus gjennomføres blant annet ved regelmessige kontormøter der prosjektene nøye gjennomgås for å sette arkitektfaglig kvalitative mål, forent med prosjektets økonomi og tidsfrister. På denne måten mener vi å:​

  • Serve våre faste byggherrer på best mulig måte

  • Bidra til at førstegangs byggherrer skal bli våre faste kunder

.

  • reguleringer og større utredninger

  • kontor- og næringsbygg

  • helse- og omsorgssbygg

  • skoler og barnehager

  • boliger

  • hotell

  • rehabiliteringer

  • kombinasjonsbygg (logistikkbygg)

 

Vår overordnede faglige profil og mål er å levere arkitekttjenester på alle plan av god kvalitet, kvalitetssikring, utredninger og behovsanalyser til rett tid, i samsvar med oppdragsgivers krav, og innenfor fastsatte økonomiske rammer.