Maridalsveien 292, Oslo, omsorgsboliger. År: 2015. Areal: 3.000m2. Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo AS. 

Eiendommen omreguleres til omsorgsleielligheter.

Vis mer