Lundbo Barnehage, Brennbakkvegen 25, Hamar. År: 2015- Areal: 8.670m2. Oppdragsgiver: Hamar Kommune.

Hamar kommune ønsket å utnytte planområdet til barnehage. Dette er i tråd med eksisterende regulering og kommunedelplanen.

Det ble vurdert å benytte eksisterende hus på planområdet, Lundbo, til barnehage, men det ble vurdert til at nybygg ville være mer formålstjenlig.

 

Eksisterende hus fra 1890 er oppført på Gul liste og hagen rundt ble regulert til bevaring. Ny barnehage 8.670m2 og bevaring 2.380m2.

Barnehagen ble bygget i en L-form øst på tomten. Dette gir et skjermet uteområde mot vest, og bygningen vil fungere som støyskjerm mellom uteområdet og Furnesvegen. Området nærmest Furnesvegen er ikke egnet som uteoppholdsareal for barna pga. støy og luftforurensning. Alle avdelinger har godt utsyn og bindes sammen med to korridorer hvor en bølgende leke og sittebenk gjør korridorforløpet om til en lekeplass og et samlingssted.

Foto: Jo Brenden
Vis mer