Lesja Helsehus. Lesja, Oppland År: 2018, Areal 3.900m2. Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune. 

Nybygg tilknyttet eksisterende bygg. Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av nytt senter som består av 24 nye sykehjemsplasser, hvorav 14 i nybygg og 10 i eksisterende bygg. I tillegg bygges det ny helse stasjon med legesenter, akuttmottak, hjemmebasert omsorg, ergo og fysioterapi, psykiatri helsesøster og jordmor.

Vis mer