Haakons Have, Oslo, 2 boligblokker med 14 leieligheter, 2.400m2, Ferdigstilt: 2005

Vis mer