Greveløkka barneskole, Hamar kommune. År: 2015. Areal: 2.500m2. Oppdragsgiver: Hamar kommune.

Tilbygg til eksisterende skole hvor nytt anlegg underordner seg eksisterende bygningsmasse og kompleterer den på samme tid.

Vis mer