Gjerdrum bo- og behandlingssenter. Gjerdrum. År: 2016. Areal: 3.500m2. Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Tilbygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

 

Vis mer