Finsal bo- og behandlingssenter. Hamar. År: 2015, Areal 4.900m2. Oppdragsgiver: Hamar kommune.

Nybygg tilknyttet eksisterende bygg. Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av nytt senter som består av 12 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsboliger for demente, samt tilhørende felles- og støttefunkjsoner. Prosjektet er formet som et karré formet bygg lagt i et hellende terreng.

Foto: Jo E. Brenden
Foto: Jo E. Brenden
Vis mer