Glynittveien 39, Boliger, Ski. År: 2018- Areal: 19.700m2. Blokkbebyggelse og småhusbebyggelse. Oppdragsgiver: Ski Konferansesenter AS.

Ski kommune er i sterk vekst og har betydelig behov for nye boliger, både i Ski tettsted og innenfor en radius på to km fra Ski stasjon. Planområdet tilrettelegges for et nytt boligområde med 90 til 110 boliger i en sone mellom Ski Næringspark og eksisterende boligbebyggelse. Bebyggelsen vil bestå av boligblokker og rekkehus med tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsarealer. Utomhusplan i samarbeid med Bar Bakke landskapsarkitekter AS.

Vis mer