Valhallveien 7-17, Oslo, Ryenberget Borettslag/USBL. Fasaderehabilitering av eksisterende boligblokker og uteområde med boder. 2016-2019

Vis mer