DET SKJER TING I ØIVINDS VEI

​Graving og grunnarbeider er godt i gang Øivinds vei 2. Med Boligbygg Oslo KF som byggherre og Bundebygg AS som entreprenør skal Øivinds vei 2 romme 80 Omsorg+ boenheter, dagaktivitetssenter, café m.m.

Please reload