Flåtaløkka Videregående skole, Kongsberg. År: 2018- Areal: 19.700m2. Skole og fellesfunksjoner. Oppdragsgiver: Buskerud fylkeskommune.

Grunnet omorganisering og omdisponering av Fylkeskommunens skoleeiendommer i Kongsberg er det ønskelig med en noe høyere utnyttelse av eiendommen. I tillegg er eksisterende skoleanlegg nedslitt og det er behov for flere og nye fasiliteter. Tanken er også at det skal legges til rette for mulig fellesfunksjoner med Tinius Olsen videregående skole. Tiltakshaver ønsker derfor med dette å utvikle eiendommen og sammen med Kongsberg kommune finne den optimale løsning for skole og bymiljø.

Vis mer