Øivindsvei 2, Oslo, omsorgsboliger. År: 2015. Areal: 8.500m2. Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo. 

Eksisterende bebyggelse skal rives og kommunen ønsker en høyere utnyttelse for eiendommen. Det skal reguleres for 80 omsorgsleiligheter. Alle fellesfunksjoner for bydelen er lagt på plan 1 og plan 2. Helsetjenesten for bydelen skal også ha kontorer og lokaler i bygget. Med egen stor terrasse på tak plan 1 vil bygget få fellesarealer som kan benyttes til samlinger ute.

Vis mer