Finsalsenteret Sykehjem. Hamar. År: 2015-2018, Areal 450m2. Oppdragsgiver: Hamar kommune.

Tilbygg på 6 boenheter , stue og base tilknyttet eksisterende bygg. Prosjektet omfatter for- og detaljprosjektering av 6 nye sykehjemsplasser for demente, samt tilhørende felles- og støttefunkjsoner. Prosjektet er formet med forskyvning for å slippe morgensolen inn i boenheten.

Vis mer