Personvernerklæring for MAP Arkitekter AS

MAP Arkitekter AS er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg som kunde og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

1. Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:


Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, organinsasjonsnummer, fakturaopplysninger, oppdragsbekreftelse, bestillinger og nødvendige informasjon knyttet til korrespondanse med offentlige myndigheter.

 

Vår korrespondanse med våre kunder blir også lagret for dokumentasjon og evt. etterprøving av avtaler, kontrakter og prosjekter. Det vil være mulighet for at virksomhetene her uoppfordret har sendt oss personopplysninger i sammenheng med pågående, tidligere, evt fremtidige prosjekter og samarbeid. Vi oppfordrer til konfidensialitet.

2. Behandlingsansvarlig

MAP Arkitekter AS, Drammensveien 130c, 0277 Oslo er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. 

3. Deling av opplysninger med tredjeparter

For å kunne utføre tjenestene våre og oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale, deler vi nødvendige personopplysninger med relevante deltakere i de til enhver tid aktuelle prosjekter, vår databehandler Tripletex AS for fakturerings-, prosjektstyrings- og regnskapssystem, med revisor, det offentlige, bank og forsikring. Vi har inngått databehandleravtale med alle våre leverandører. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

4. Innhenting av personopplysninger

Personopplysningene hentes inn via Brønnøysundregistrene samt via mail, oppstartsmøter, fra oppdragsbekreftelser og kundens bestilling.

5. Behandlingsgrunnlag

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).]

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 ©.] Prosjektmateriale oppbevares i 10 år.

Dersom du har samtykket til det, benyttes opplysningene til det angitte formålet. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

6. Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

7. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger oppbevares så lenge kundeforholdet er gjeldende og så lenge det er påkrevd gjennom lovgivning. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år. Etter dette blir opplysningene slettet, så fremt det ikke er gjort en særskilt avtale om at opplysningene / deler av opplysningene kan lagres.

8. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

9. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:

MAP Arkitekter AS

Drammensveien 130c

0277 Oslo

Eller som epost til: post@map-ark.no