Blaker bo- og omsorgssenter. Sørum kommune. Ferdigstilles år: 2017, Areal 5.500m2. Oppdragsgiver: Sørum kommune.

Bygget knytter seg til eksisterende bofellesskap for demente og har 4 av 8 avdelinger for somatiske lidelser, som strekker seg ut mot naturen. Mellom disse armene dannes det sansehager hvor byggene skjermer for vind mens utsikten mot naturen opprettholdes.

Prosjekt-akkreditering: Gjennomføringsprosjekt ved Planforum Arkitekter AS.

Vis mer