Sentral godkjenning

Kontoret har sentral godkjenning innenfor følgende godkjenningsområder:
- Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
- Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
- Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

IKT og KS

MAP Arkitekter AS er medlem av Arkitektbedriftene og følger deres krav til kvalitetspolitikk for arkitektbedrifter. Vi benytter MAKS som verktøy for kvalitetssikring og kontroll i byggesaker. Systemet leveres til medlemmer av Arkitektbedriftene. For å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen følger vi deres kurs når det kreves. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på prosjektet, men også kvalitet i forhold til forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i prosjektet blir formelt ivaretatt. Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.

Kontorets medarbeidere har 15 års erfaring med DAK-verktøy og dette står sentralt i all prosjektering. Verktøyet benyttes til alt fra 3D-modellering/visualisering, skisse- og forprosjekt, arbeidstegninger, kontroll av øvrige fag, reguleringsplaner osv. Vi bruker programmer som Revit, AutoCAD, Focus Arealplan, Adobe Suite, Microsoft Office og Mamut Business.

Styre og revisor

MAP Arkitekter har eksterne styremedlemmer. På den måten styrkes kontorets kreative strategitenkning samt bidrar til kontroll av drift og andre administrative oppgaver. De to eksterne styremedlemmene og varamedlemmet har lang erfaring innen sine respektive fag; finansiell styring og analyse, strategi, operativ ledelse, personal og helse. Vi ser dette som viktig for å drive et moderne og fremtidsrettet selskap.

Styret består av:

Guy Tschudi-Madsen

Styreformann

MA Arch MA Urb (AA)

Guttormur Magnusson

Styremedlem

MA Arch

Kristian Dekke Løberg

Styremedlem

CFO, Skuld Forsikring AS

Stephan Tschudi-Madsen

Styremedlem

SEO, Høegh LNG AS

Hedda Tschudi-Madsen

Varamedlem

PhD. med, lege

Kontoret har siden opprettelsen benyttet seg av Nitschke som revisor som er representert ved statsautorisert revisor Hans Hagen og Per Olav Kolberg.